חנות המוצרים

את המאבק נגד השחיתות אתם יכולים לקחת אתכם לכל מקום!
כל המוצרים נמכרים במחיר סמלי שנועד לכסות את העלות.
כל הכנסה נוספת הולכת לכיסוי המאבקים המשפטיים והציבוריים שלנו נגד השחיתות ולמען הדמוקרטיה.